۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

پول و شناسنامە کشور کوردستان آماده استپول، دارایی کشور کوردستان، شناسنامە و حتی پاسپورت و مدال سربازی و همه نیازمندیها برای کشور کوردستان آمادە است.
بر روی اسکناسها تصاویری از بزرگ مردان کوردستان همچون پیشوا قاضی محمد، ملامصطفی بارزانی، شیخ محمود و شرفخان بدلیسی مشاهدە میشود.
طبق اخبار رسیده از رهبری اقلیم کوردستان، تمام نیازمندیها برای اعلام استقلال کشور کوردستان فراهم شده است.
بژی دولت کوردستان
Country Kurdistan money and ID ready.
Money, property Country Kurdistan, birth certificate or passport, military medals and all requirements for the country Kurdistan is ready.
The obverse pictures of great men such as Kurdish leader Qazi Mohammad, Mullah Mustafa Barzani, Sheikh Mahmoud and Sharaf Khan Bidlisi observed.
According to reports from the leadership of the Kurdistan Region, the requirements to declare the independence of Kurdistan is provided.

۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

کردها نه ایرانی هستند و نه از آریایی ?


نخست: به این کد ژنتیکی توجه کنید
این کد نشان می دهد که کردها ایرانی نیستند و از آریایی ها منشعب نشده اند. بر اساس یافته های “مرکز جهانی تحقیقات ژنتیک” و همچنین “انستیتو ماکس پلانک”، کردها نه ایرانی هستند و نه از آریایی ها منشعب شده اند. به باور این پژوهشگران، محال است کردها ایرانی یا آریایی باشند.
دو: “پروفسور آرنا ویلنا” در پژوهش مشترک خود با “پروفسور علی اکبر امیر زرگر” عضو “دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه تهران”، با بررسی ژنتیکی 70 نمونه از کردها ثابت کرده اند خاستگاه کردها شرق مدیترانه است. پژوهشی که در ایران هرگز اجازه ی چاپ و نشر پیدا نکرد.
سه: دانشگاه تکزاس در پژوهش های خود نشان می دهد کردها نه ایرانی هستند نه آریایی. این انستیتو با بررسی کدهای ژنتیک گروه های اتنیکی خاورمیانه، بیشترین تشابه کردها را با یهودی ها و ارمنی ها می داند.. یافته های پژوهش نشان می دهند که قرابت ژنتیک کردها و یهودی ها بیش از یهودی ها و عرب ها، و همچنین کردها و دیگر همسایگان قومی آنها (یعنی فارس ها، عرب ها و ترک ها) است.
چهار: “مرکز جهانی تحقیقات ژنتیک شناسان جمعیتی” در یافته های خود نشان می دهد خاستگاه کردها در شمال هلال حاصلخیز است.
پنج: “دیوید کوماس”، “آریلا اوپنهایم”، “آلموت نبل” و همچنین “مارینا فائرمن” با اشاره به یافته های خود، خاستگاه کردها را جنوب شرقی آناتولی، شمال بین النهرین و منطقه ی زاگرس می دانند.
شش: بررسی DNA و کروموزوم Y کردها نشان می دهند که 60% شناسه ی ژنتیک j1و J22غالب است که این نسبت تنها در کردهای ساکن زاگرس مرکزی وجود دارد و آنها را از سایر اقوام ساکن جغرافیای ایران متمایز می سازد.
هفت: یک نتیجه گیری قابل تامل دیگر در حوزه ی ژنتیک جمعیت نشان می دهد که منشاء کردها نمی تواند هندواروپایی باشد چون وجود و ترکیب ژنتیک آنها بدون تردید، هزاران سال پیش از ساختار ژنتیکی اثبات شده ی هندواروپایی ها قدمت دارد.
هشت: یافته های مشترک پژوهشگران مرکز جهانی مطالعات ژنتیک جمعیت نشان می دهند ساختار ژنتیکی کردها از بیش از 11000 سال پیش در شمال هلال حاصلخیز و چندین هزار سال پیش از وجود هندواروپایی ها در این منطقه قابل اثبات است.
همچنین هیچ دلیل قابل اثباتی در حوزه ی زبان شناسی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن، کردها را ایرانی دانست.
نه: پژوهشگران ارشد مرکز جهانی پژوهش های ژنتیک جمعیت از جمله “پروفسور ریچارد ویلمز” در “مرکز بیوسنتر تارتو” با قاطعیت این فرضیه را رد کرده اند که آریایی ها بنیانگذاران تمدن در این منطقه بوده اند چون به لحاظ تاریخی نسبت به ساکنان بومی یعنی کردها متاخرتر بوده اند.
ده: پژوهش های مرکز جهانی ژنتیک جمعیت، موضوع دیگری را هم نشان می دهند:
تمام کسانی که به زبان کردی سخن می گویند یک ساختار مشترک ژنتیکی دارند. “پروفسور گرنوت. ال.وینتفور” رییس “مرکز تحقیقات ایران شناسی” در” مرکز پژوهش های شرق نزدیک” در “دانشگاه آن.آربور” ایالات متحده ی آمریکا نشان می دهد ترکیب کردها به لحاظ زبان شناختی و ژنتیک این گونه است
-کردهای شمال (کرمانجی)
-کردهای مرکز
-کردهای ساکن جنوب شرقی حوزه ی جغرافیایی کردستان بزرگ شامل:
– لک ها
-لرها
-بختیاری ها
-بویراحمدی ها
-کهکیلویه
-زازاها در شمال کردستان
-گورانی شامل:
-هورامی
-کرمانشاهی
-باجلانی(در شرق موصل)
توضیح:
1.این یافته ها نشان می دهند که تاریخ تحریف شده ی ملت کرد، از نو باید نوشته شود.
2.سهل انگاری ما کردها در بی توجهی به پژوهش های علمی و همچنین تلاش های نظام سلطه برای ایرانی نشان دادن کردها، مهمترین دلایل برای پذیرش این جعلیات تاریخی بوده اند.
3.نتایج کامل پژوهش های انجام شده در چند ماه آینده به طور کامل در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

فشار اطلاعات بر خانوادە دیاکو هاشمی برای تکذیب خبر مرگ وی + سند و عکس
پس از انتشار مرگ یک شهروند کُرد زیر شکنجە ادارە اطلاعات از سوی (هەنگاو) و انتشار گستردە این خبر در سایت‌های خبری، ادارە اطلاعات ایران فشارهای خود را بر خانوادە این شهروند کُرد افزایش دادە و از آنها می‌خواهند کە خبر را تکذیب نمایند.
امیر هاشمی در مصاحبەای با “هەنگاو” می‌گوید کە حاضر بە تکذیب این خبر نیست و هر نوشتەای کە بە نام من منتشر شود آن را رد می‌کنم.
“دیاکو هاشمی” ٢٤ سالە کە سال ٢٠١١ بە فنلاند رفتە و اقامت آنجا را گرفتە بود، حدودا دوماه پیش و از روی ناچاری و بە دلیل مریض بودن پدرش بە ایران باز گذشت، اما توسط ادارە اطلاعات کرج دستگیر و پس از ٤٠ روز جسد وی را تحویل خانوادەاش دادند.
پیشتر وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو) اعلام نمودە بود کە پس از دو ماه بازداشت دیاکو ، روز پنج‌شنبە ٤ خرداد ماه، ادارە اطلاعات کرج امیر پدر دیاکو را احضار و بە وی اعلام کردە بود فرزندت فوت شدە و همین امروز باید دفنش کنید.
امیر هاشمی اصالتا اهل روستای پشت تنگ روانسر بودە و مدت ١٥٥ سال می‌باشد کە بە همراه خانوادەاش در کرج زندگی می‌کند.
پس از دو هفتە اکنون ادارە اطلاعات متنی را در قالب یک نامە تحویل امیر هاشمی پدر دیاکو دادە وی از وی درخواست کردە است کە آن را بە نام خود پخش نماید.
در بخشی از این آمدە است ” بعد از مرگ فرزندم، سایتهای خارجی اقدام بە پخش شایعاتی مبنی بر مرگ وی زیر شکنجە ارگانهای دولتی شدەاند، انتظار دارم هر کس و هر گروهی کە ایجاد شایعە می‌کنند باید دلیل مستند ارائە نمایند و یا نسبت بە شایعە پراکنی بدون سند از هرگونە اظهار نظری اجتناب ورزند.”
در بخش پایانی این نامە کە وزارت اطلاعات از امیر هاشمی درخواست نمودە تا آن را منتشر و سپس در رسانەهای ایران نیز انتشار یابد، آمدە است ” من و خانوادەام در تمامی انتخابات قریب بە ٤٠ سال گذشتە برای قیام و دوام نظام اسلامی مشارکت داریم.
امیر هاشمی در پایان اعلام کرد کە مدت یک هفتە است کە ادارە اطلاعات فشارهای خود را بر من افزایش دادە و میخواهد این نامە را با نام خود منتشر نمایم، از همینجا اعلام می‌کنم کە من این نامە را انتشار نخواهم داد و هر کجا منتشر شود من مسئولیت آن را بر عهدە نخواهم گرفت.
نیروهای ادارە اطلاعات اجازە ندادەاند جنازە دیاکو را بە کرماشان (کرمانشاه) برگردانند و خانوادە وی بالاجبار و در سکوت جسدش را در کرج دفن کردەاند.
خبرنگار (هەنگاو) در اینبارە اعلام کرد ادارە اطلاعات از امیر هاشـمی تعهد کتبی اخذ نمودە مبنی بر اینکە کە نباید این خبر در رسانەها منتشر شود.
جسد دیاکو هاشمی در قبرستان “بهشت سکینە” اتوبان کرج بە قزوین، نرسیدە بە کردام، قطعە ٣٢٢ و ردیف ٣٧ دفن شدە است.   فاضل صادقی

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

یک سناریوی سخیف که توسط برادران قاچاقچی سپاه مهندسی شده است


باتوجه به اینکه اولا داعش ساخت پرداخته دست خود جمهوری اسلامی می ی باشد واز طرفی چند نفر را اجیر میکنند که درب مجلس ودر کنار قبرخمینی بنام داعش حمله انتحاری انجام دهند, دوما جمهوری اسلامی برای ابقایی خود وهمچنین داعش دست به اینکارزدن. اگریادتان با شد چندروزپیش درفضایی مجازی نوشته شد چرا ایران ,روسیه ,چین مورد حمله داعش قرارنمی گیرد سوال اینجاست? به نظرمن چرا داخل مجلس انتحاری انجام نگرفت یا چرا یکی ازنماینده ها کشته نشد یا چرا داخل قبرخمینی بمبگذاری نشده دراخر نتیجه می گیرم که جمهوری اسلامی داعش و سپاه پاسداران میخواهند طوری وا نمود کنند کە بلە رژیم ایران قربانی تروریسم است.فاضل صادقی


۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

شما مسلمانها می گوید غرب کافرند پس چرا امدین اینجا روزه می گیرید این همه حق و حقوق از پول مالیات مشروب وسیگار می باشد?


اسلام در قرن بيستم كم كم تبديل به دينى شد كه در تضاد كامل با شيوه زندگى غربى است.
با آزادى جنسى مخالف است
با آزادى اجتماعى مخالف است
با آزادى سياسى مخالف است
با دموكراسى مخالف است
با غذا خوردن به سبك غربى مخالف است
با حقوق زن مخالف است
با حق پوشش مخالف است
با حقوق شهروندى مخالف است
با مشروب و موسيقى و....مخالف است
و خلاصه با هرچيز مدرنى مخالف است
و حالا مسلمانها در دسته هاى صد هزار نفرى به همين غربى كه با آن مخالف هستند مى آيند و آمده اند. اين يعنى يك انبار باروت. انبوه اين تضادها بالاخره موجب تنش و جنگ مى شود...و مى توان پيش بينى كرد كه متاسفانه وضعيت بدتر هم بشود. اسلام قابليت مدرن شدن را ندارد. امثال بازرگان كه خواستند نماز خواندن را به خواندن روزنامه و كناب در مترو تقليل بدهند موفق نشدند و اين گونه افراد هميشه در اقليت يك درصدى در جهان اسلام هستند.فاضل صادقی