۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

پول و شناسنامە کشور کوردستان آماده استپول، دارایی کشور کوردستان، شناسنامە و حتی پاسپورت و مدال سربازی و همه نیازمندیها برای کشور کوردستان آمادە است.
بر روی اسکناسها تصاویری از بزرگ مردان کوردستان همچون پیشوا قاضی محمد، ملامصطفی بارزانی، شیخ محمود و شرفخان بدلیسی مشاهدە میشود.
طبق اخبار رسیده از رهبری اقلیم کوردستان، تمام نیازمندیها برای اعلام استقلال کشور کوردستان فراهم شده است.
بژی دولت کوردستان
Country Kurdistan money and ID ready.
Money, property Country Kurdistan, birth certificate or passport, military medals and all requirements for the country Kurdistan is ready.
The obverse pictures of great men such as Kurdish leader Qazi Mohammad, Mullah Mustafa Barzani, Sheikh Mahmoud and Sharaf Khan Bidlisi observed.
According to reports from the leadership of the Kurdistan Region, the requirements to declare the independence of Kurdistan is provided.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر